Học bổng du học Châu Á

Ngoài các học bổng chính phủ, hầu hết các trường đại học ở Châu Á cung cấp một loạt các học bổng cho sinh viên quốc tế phụ thuộc vào điểm đầu vào và thành tích học tập trong quá trình nghiên cứu.

Mức học bổng hỗ trợ cho sinh viên quốc tế tại các trường đại học Hàn Quốc là trung bình 30% trên tổng học phí.

Mời bạn theo dõi các bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết các loại học bổng du học.

HOC-BONG-SINGAPORE
van-phong-dai-dien-halo-tai-han-quoc
h1.3
truong-thpt-tai-my
du-hoc-singapore-nganh-kinh-doanh-2
hoc-bong-han-quoc